Ветеран Труда Какая Пенсия В Украине

Міністерство соцiальної політики України

 • всі громадяни зі стажем роботи 40 років — для чоловіків і 35 років — для жінок, які вийшли на пенсію;
 • громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів в — з ст. 13 та ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про пенсійне забезпечення» за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством колишнього СРСР;
 • інваліди I і II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.
 • користування за умови виходу на пенсію або зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння);
 • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову шпиталізацію;
 • використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;
 • першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
 • переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;
 • переважне право на встановлення домашніх телефонів;
 • звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;
 • безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Республіки Крим) за місцем проживання.
 • Пільговий проїзд надають за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Кто считается ветераном труда, какие они имеют льготы

— подавляющее право на обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;

Согласно статье 6 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста», ветеранами труда признаны граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц, имеют стаж работы 40 лет — для мужчин и 35 — для женщин и вышли на пенсию.

Государственные гарантии и льготы ветеранам труда и лицам преклонного возраста в Украине

 1. пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
 2. первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
 3. преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения ;
 4. ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
 5. первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первоочередная госпитализацию;
 6. использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
 7. преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;
 8. первоочередное получение ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение ссуды для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;
 9. преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;
 10. преимущественное право на установку домашних телефонов;
 11. освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;
 12. бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской
 1. надбавки к пенсиям в размере 200 процентов минимальной пенсии по возрасту, финансирование которых осуществляется за счет Государственного бюджета Украины;
 2. льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет согласно налогового и таможенного законодательства;
 3. первоочередное бесплатное лечение личное и членов семей;
 4. первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, доставка по его заключению лекарств на дом;
 5. бесплатное первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда до санаторно-курортного заведения и обратно.
 6. освобождение от квартирной платы, независимо от форм собственности жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг;
 7. бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах первого класса (на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;
 8. бесплатное пользование внутригородским транспортом (трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными переправами), поездами пригородного сообщения, а в сельской местности — автобусами внутриобластных линий;
 9. преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации;
 10. предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в году в удобное время;
 11. выплата жене (мужу) и детям до 18 лет в случае смерти единовременного пособия в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти, в расчете на на одного человека и др.
Вам может понравиться =>  Участие Адвоката При Дачи Объяснения

Надо сказать, что часть обещаний, которые раздают высокопоставленные чиновники тем, кто воевал против фашистской Германии, действительно выполняются. По информации Сергея Тигипко в этом году уже выделено 550 млн. грн на выплату помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и жертвам нацистских преследований. Помощь в размере от 550 до 1 тыс. грн получили около 2 миллионов человек. В 2010 году десятилетиями обещанные квартиры получили и 600 ветеранов ВОВ.

В Великобритании пенсия назначается любому военному и гражданскому лицу, чье здоровье пострадало от вооруженных конфликтов. Размер пособия зависит от степени ущерба и может достигать 9500 долл в год. К этой сумме ветерану дополнительно полагаются еженедельные выплаты в размере от 13 до 40 долл, которые он может потратить на спецпитание или оплату услуг сиделки.

Ветеранами труда также могут быть:

 • граждане, которым назначена пенсия на льготных условиях и имеющим определенный стаж; для вышедших на пенсию по Списку №1 – это 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин; для вышедших на пенсию по Списку №2 – это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
 • больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики при наличии стажа 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин;
 • пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего СССР;
 • инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.

Обращаться по вопросу получения звания «Ветеран труда» следует в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», на получение звания «Ветеран труда» могут претендовать граждане, которые вышли на пенсию, имея соответствующий стаж работы. Для мужчин это 40 лет, для женщин – 35 лет, разъяснили в Минсоцполитики.

Вам может понравиться =>  Алименты С Выплаты За Медаль Боевые Отличия

Кроме того, Кабмин установил с первого августа ежемесячную адресную помощь к пенсионной выплате нетрудоспособным членам семьи добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС, в случае потери кормильца или до назначенной детям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В Украине Кабмин принял решение частично освободить от коммуналки тех, кто имеет особые трудовые заслуги перед Родиной (речь идет о Героях Украины, Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы). Они освобождаются от коммуналки в домах без отопления в пределах социальных нормативов.

Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, по-подробнее понятие: «60 месяцев подряд», а то в нашем местном филиале ПФР, не все четко понимают это понятие. Я понимаю так, подряд в той последовательности, в которой сделаны записи в трудовой книжке, подряд с любым количеством и любой длительностью перерывов. Суммируются все периоды работы до общей суммы 60 месяцев. А они пытаются суммировать все подряд в календарной последовательности, в том числе и перерывы в работе. Лихоносов Василий Петрович
Ростовская обл.
Как следует из Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее Закон № 173-ФЗ), размер трудовой пенсии определяется при оценке пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 года, исходя из величины среднемесячного заработка застрахованного лица за 2000 — 2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо за любые 60 месяцев подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке работодателями (ст. 30). Значение слова «подряд» подразумевает — «последовательно, один за другим».

Я получаю пенсию по выслуге лет (военнослужащий МВД) с 30.09.2011 в Украине. Стаж по выслуге-20 лет, прапорщик. В каком размере мне будет назначена пенсия в России по Закону «О пенсионном обеспечении военнослужащих» при получении вида на жительства в РФ? И будет ли зависеть сумма пенсии, назначенная в РФ от суммы пенсии, получаемой в Украине? В данный момент моя пенсия составляет 1100 гривен. Плаксин Александр Николаевич
Донецк
Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних производится в порядке, определяемом Соглашением о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств. Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел Сторон Соглашения (далее — Стороны), а также пенсионное обеспечение их семей осуществляются на условиях, по нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены законодательством Сторон, на территории которых они постоянно проживают, а до принятия этими Сторонами законодательных актов по данным вопросам — на условиях, по нормам и в порядке, установленным законодательством бывшего Союза ССР.
При переселении пенсионера в пределах государств-участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.
Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государства-участника Соглашения по новому месту жительства пенсионера.

Ветеран Труда Какая Пенсия В Украине

1. Звание «Ветеран труда» присваивается:
а) лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;
б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
2. Звание «Ветеран труда» присваивается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают в орган социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы, подтверждающие основания для его присвоения.
4. Лица, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения, представляют документы, подтверждающие:
а) награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;
б) трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.
5. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, представляют документы, подтверждающие:
а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем;
б) трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин).
6. Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных.
Для присвоения звания «Ветеран труда» могут быть представлены как подлинники необходимых документов, так и их копии, заверенные органом социальной защиты населения.
7. Заявления лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», со всеми необходимыми документами в 10-дневный срок направляются органом социальной защиты населения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства заявителя.
8. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого звания принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 15-дневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами.
Уведомление об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения направляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявителю и в орган социальной защиты населения по месту его жительства с указанием причин отказа и с приложением представленных заявителем документов.
9. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», органом социальной защиты населения по месту его жительства выдается в установленном порядке удостоверение ветерана труда.».

Вам может понравиться =>  Условия И Порядок Повторной Регистрации В Цзн

Согласно п. 6 ст. 23.1 ФЗ № 5-ФЗ, ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда России. В регионах, в которых ветераны труда могут получить дополнительное пособие, уполномоченным органом власти является Управление Пенсионного фонда РФ. ПФР выплачивает пенсии ветеранам труда, если это предусмотрено областным законодательством. Гражданин может самостоятельно или через представителя обратиться в территориальный отдел ПФР по месту жительства и подать заявление о получении пособия.

Кроме того, в некоторых субъектах Российской Федерации предоставляемые льготы возможно заменить денежным эквивалентом. Точный перечень преференций, на которые может претендовать ветеран труда, а также льгот, которые можно заменить денежной компенсацией, можно узнать в территориальном отделе социальной защиты населения вашего региона.

 1. Снижение возраста женщинам до 55 лет. Инициаторы законопроекта выдвигают такие причины по снижению возраста женского населения, как:
  • отсутствие развития экономики страны;
  • спад спроса на рынке труда;
  • ухудшение условий жизни;
  • низкий уровень заработной платы;
  • отсутствие положительных сдвигов в финансовой сфере после увеличения пенсионного возраста женскому населению Украины;
  • низкий уровень продолжительности жизни.

Нестабильная экономическая ситуация на Украине вынуждает органы власти пересмотреть реформу, направленную на реализацию пенсионных выплат. Что ждет в новом году пенсионеров Украины? И в каком возрасте можно будет оформить пенсионные выплаты? С этими и другими вопросами будем разбираться в рамках данного материала.

Украинским ветеранам труда льготы больше не положены

Народные депутаты существенно ограничили льготы ветеранов труда и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. В частности, их лишили льгот на бесплатный проезд в коммунальном пассажирском транспорте, права бесплатного санаторно-курортного лечения с компенсацией стоимости проезда. Были отменены и ряд медицинских, жилищно-коммунальных и телекоммуникационных льгот для ветеранов войны.

Конституционный суд решил, что льготы ветеранам труда не имеют фундаментального характера и не связаны с социальными рисками и являются формой вознаграждения граждан за их трудовые заслуги.
Как ранее заявлял экс-премьер-министр Арсений Яценюк, количество льготников нужно уменьшить наполовину.

Adblock
detector